Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Hướng dẫn sử dụng máy ép khung

Hướng dẫn sử dụng máy ép khung tranh các loại

Hướng dẫn sử dụng máy ép góc khung tranh P1 " máy ép 1 chân "

Hướng dẫn sử dụng máy ép góc khung tranh P2 " máy ép góc sử dụng 2 chân "

Hướng dẫn xếp tranh và bảo quản tranh khi đóng khung

Hướng dẫn đóng 1 khung tranh thành phẩm

Video hướng dẫn đóng 1 bức tranh thêu thành phẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét