Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Mẫu đục giấy bo X150 đến X179

Cung cấp mẫu đục bo giấy trang trí giấy bo khung tranh đẹp, giấy bo các loại đóng khung tranh, nguyên liệu làm khung

Xem thêm các mẫu đục giấy bo tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.208281916022545.1073741841.154478488069555&type=1

MẪU ĐỤC BO GIẤY KHUNG TRANH MÃ X100 ĐẾN X149

mẫu đục bo giấy x100 mẫu đục bo giấy x101
mẫu đục bo giấy x102 mẫu đục bo giấy x103
mẫu đục bo giấy x104 mẫu đục bo giấy x105
mẫu đục bo giấy x106 mẫu đục bo giấy x107
mẫu đục bo giấy x108 mẫu đục bo giấy x109
mẫu đục bo giấy x110 mẫu đục bo giấy x111
mẫu đục bo giấy x112 mẫu đục bo giấy x113
mẫu đục bo giấy x114 mẫu đục bo giấy x115
mẫu đục bo giấy x116 mẫu đục bo giấy x117
mẫu đục bo giấy x118 mẫu đục bo giấy x119
mẫu đục bo giấy x120 mẫu đục bo giấy x121
mẫu đục bo giấy x122 mẫu đục bo giấy x123
mẫu đục bo giấy x124 mẫu đục bo giấy x125
mẫu đục bo giấy x126 mẫu đục bo giấy x127
mẫu đục bo giấy x128 mẫu đục bo giấy x129
mẫu đục bo giấy x130 mẫu đục bo giấy x131
mẫu đục bo giấy x132 mẫu đục bo giấy x133
mẫu đục bo giấy x134 mẫu đục bo giấy x134a
mẫu đục bo giấy x135 mẫu đục bo giấy x136
mẫu đục bo giấy x137 mẫu đục bo giấy x137-1
mẫu đục bo giấy x138 mẫu đục bo giấy x139
mẫu đục bo giấy x140 mẫu đục bo giấy x141
mẫu đục bo giấy x142 mẫu đục bo giấy x143
mẫu đục bo giấy x144 mẫu đục bo giấy x145
mẫu đục bo giấy x146 mẫu đục bo giấy x147
mẫu đục bo giấy x148 mẫu đục bo giấy x149

 

Cắt giấy bo và đục mẫu hoa văn trên giấy bo

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P1

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P2

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P3

Video tranh đóng khung thành phẩm giúp các bạn tham khảo thêm nhiều mẫu khung

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét