Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Mẫu đục giấy bo X180 đến X229

Cung cấp mẫu đục bo giấy trang trí giấy bo khung tranh đẹp, giấy bo các loại đóng khung tranh, nguyên liệu làm khung

Xem thêm các mẫu đục giấy bo tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.208281916022545.1073741841.154478488069555&type=1

MẪU ĐỤC GIẤY BO  KHUNG TRANH MÃ X180 ĐẾN X229

mẫu đục bo giấy x180 mẫu đục bo giấy x181
mẫu đục bo giấy x182 mẫu đục bo giấy x183
mẫu đục bo giấy x184 mẫu đục bo giấy x185
mẫu đục bo giấy x186 mẫu đục bo giấy x187
mẫu đục bo giấy x188 mẫu đục bo giấy x189
mẫu đục bo giấy x190 mẫu đục bo giấy x191
mẫu đục bo giấy x192 mẫu đục bo giấy x193
mẫu đục bo giấy x194 mẫu đục bo giấy x196
mẫu đục bo giấy x197 mẫu đục bo giấy x201
mẫu đục bo giấy x204 mẫu đục bo giấy x205
mẫu đục bo giấy x204 mẫu đục bo giấy x205
mẫu đục bo giấy x206 mẫu đục bo giấy x207 - x208
mẫu đục bo giấy x209 x201 mẫu đục bo giấy x211
mẫu đục bo giấy x212 mẫu đục bo giấy x213
mẫu đục bo giấy x214 mẫu đục bo giấy x215
mẫu đục bo giấy x216 mẫu đục bo giấy x217
mẫu đục bo giấy x218 mẫu đục bo giấy x219
mẫu đục bo giấy x220 mẫu đục bo giấy x221
mẫu đục bo giấy x222 mẫu đục bo giấy x223
mẫu đục bo giấy x224 mẫu đục bo giấy x225
mẫu đục bo giấy x226 mẫu đục bo giấy x227
mẫu đục bo giấy x228 mẫu đục bo giấy x229

 

Cắt giấy bo và đục mẫu hoa văn trên giấy bo

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P1

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P2

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P3

Video tranh đóng khung thành phẩm giúp các bạn tham khảo thêm nhiều mẫu khung

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét