Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Mẫu đục giấy bo X251 đến X285

Cung cấp mẫu đục bo giấy trang trí giấy bo khung tranh đẹp, giấy bo các loại đóng khung tranh, nguyên liệu làm khung

Xem thêm các mẫu đục giấy bo tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.208281916022545.1073741841.154478488069555&type=1

MẪU ĐỤC GIẤY BO  KHUNG TRANH MÃ X251 ĐẾN X285

mẫu đục bo giấy x251 mẫu đục bo giấy x252
mẫu đục bo giấy x253 mẫu đục bo giấy x254
mẫu đục bo giấy x255 mẫu đục bo giấy x256
mẫu đục bo giấy x257 mẫu đục bo giấy x258
mẫu đục bo giấy x259 mẫu đục bo giấy x260 - x 261
mẫu đục bo giấy x262 mẫu đục bo giấy x263
mẫu đục bo giấy x263 mẫu đục bo giấy x264
mẫu đục bo giấy x267 mẫu đục bo giấy x268
mẫu đục bo giấy x269 mẫu đục bo giấy x270
mẫu đục bo giấy x271 mẫu đục bo giấy x272
mẫu đục bo giấy x275 mẫu đục bo giấy x276
mẫu đục bo giấy x277 x278 mẫu đục bo giấy x279
mẫu đục bo giấy x280, x281, x 282 mẫu đục bo giấy x281
mẫu đục bo giấy x262 mẫu đục bo giấy x282
mẫu đục bo giấy x283 mẫu đục bo giấy x284
mẫu đục bo giấy x262 mẫu đục bo giấy x284-2
mẫu đục bo giấy x285 mẫu đục bo giấy x285

 

Cắt giấy bo và đục mẫu hoa văn trên giấy bo

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P1

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P2

Hướng dẫn sử dụng mẫu đục hoa văn trên giấy bo P3

Video tranh đóng khung thành phẩm giúp các bạn tham khảo thêm nhiều mẫu khung

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét