Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Đóng khung hình trang trí

Cung cấp khung hình trang trí cao cấp, sản xuất theo kích thước đặt hàng.

Xưởng khung Tuấn Phương chuyên cung cấp khung hình trang trí cao cấp, sản xuất theo kích thước đặt hàng.
khung hình trang tri

Khung không bao gồm ảnh.

Khung hình 1:

5 khung trắng 13*18 cm:                       175.000đ
3 khung đen 13*18 cm:                          105.000đ
1 khung trắng ( bo trắng )15*21 cm: 50.000đ
1 khung đen (bo trắng ) 25*35 cm:   90.000đ

Tổng cộng: 420.000đ

khung ảnh trang trí đẹp

Khung hình 2:

3 khung đen 10*15 cm:    90.000đ
1 khung trắng 10*15 cm: 30.000đ
2 khung trắng 15*21 cm: 90.000đ
1 khung đen 15*21 cm:      45.000đ 
1 khung đen 25*30 cm:     90.000đ

Tổng cộng: 345.000đ

khung ảnh đẹp

Khung hình 3:

5 khung đen 13*18 cm: 175.000đ
4 khung trắng 15*21 cm: 180.000đ
1 khung đen 25*30 cm: 90.000đ

Tổng cộng: 445.000đ

khung hình trang trí đẹp

Khung hình 4:

3 khung trắng 13*18 cm: 105.000đ
3 khung trắng 15*21 cm: 135.000đ
2 khungtrắng 25*30 cm:   90.000đ

Tổng cộng: 330.000đ

khung hình đẹp trang tri

Khung hình 5:

1 khung trắng (bo) 15*15 cm: 40.000đ
1 khung đen (bo) 15*15 cm: 40.000đ
2 khug trắng 13* 18 (bo trắng): 45.000đ
1 khug trắng 20*25 cm ( bo trắng): 60.000đ
1 khug đen 20*25 cm (bo trắng): 60.000đ
1 khung 30*30 đen 30*30 cm ( bo trắng): 100.000đ

Tổng cộng: 345.000đ

đóng khung hình đẹp

Khung hình 6:

3 khung trắng: 10*15 cm: 90.000đ
3 khung đen 10*15 cm: 90.000đ
2 khung trắng 15*21 cm: 90.000đ
3 khung đen 15* 21 cm: 135.000đ
1 khung trắng 20*25 cm: 55.000đ

Tổng cộng: 460.000đ

khung hình đẹp

Khung hình 7: 

9 khung trắng 13*18 cm: 315.000đ
3 khung trắng 20*20 cm: 138.000đ

Tổng cộng: 453.000đ

đóng khung đẹp sài gòn

Khung hình 8:

5 khung trắng 13*18 cm: 175.000đ
4 khung đen 13*18 cm: 140.000đ
2 khung trắng 10*15 cm: 60.000đ
3 khung đen 10*15 cm: 90.000đ
1 khung trắng 15*21 cm: 45.000đ
1 khung đen 15*21 cm: 45.000đ
1 khung trắng 20*20 cm: 46.000đ

Tổng cộng: 601.000đ

khung ảnh giá rẻ

Khung hình 9:

9 khung đen 10*15 cm: 270.000đ
3 khung trắng 10*15 cm: 150.000đ
5 khung trắng 15*21 cm: 225.000đ
3 khung đen 15*21 cm: 135.000đ

Tổng cộng: 780.000đ

khung ảnh giá rẻ

Khung hình 10:

3 khung trắng 13*18 cm: 105.000đ
4 khung trắng 15*21 cm (bo): 200.000đ
1 khung trắng 20*25 cm (bo): 65.000đ
1 khung trắng 30*35 cm (bo): 130.000đ

 Tổng cộng: 500.000đ

đóng khung đẹp

Khung hình 11:

5 khung trắng 13*18 cm: 175.000đ
6 khung trắng 15*21 cm: 270.000đ
2khung trắng 20*25 cm: 110.000đ

Tổng cộng: 555.000đ

khung hình giá rẻ sài gòn

Khung hình 12:

6 khung trắng 10*15 cm: 180.000đ
6 khung đen 10*15 cm: 180.000đ
6 khung đen 15*21 cm: 270.000đ
2 khung trắng 15*21 cm: 90.000đ

Tổng cộng: 720.000đ

đóng khung tranh giá rẻ quận tân bình

Khung hình 13:

2 khung đen 10*15 cm: 60.000đ
1 khung đen 15*21 cm: 45.000đ
3 khug đen 13*18 (bo trắng): 135.000đ
1 khug đen 20*20 cm: 46.000đ
1 khung đen 13*18 cm( bo đen): 45.000đ
1 khung đen 30*30 cm ( bo trắng): 100.000đ

Tổng cộng: 431.000đ

đóng khung tranh giá rẻ

khung hình giá rẻ

khung tranh giá rẻ

đóng khung tranh ảnh sài gòn

Liên hệ đặt hàng: 0933357111 A.Tuấn

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét